Velkommen

Dette er hjemmesiden til Fossumkollektivets Venner. Foreningen driver en virksomhet innenfor flere områder.

  • Vi arbeider for å bedre hverdagen til pårørende av unge rusmisbrukere og har et pågående arbeid med å bygge opp et landsdekkende nettverk av pårørenderessurser. Vil du komme i kontakt med en annen pårørende du kan snakke med? Les mer om dette her.
  • Vi har arrangementer for medlemmer og andre med relevante temaer.

Stiftelsen Fossumkollektivet driver rusbehandling av unge rusavhengige og driver også et utstrakt familiearbeid. Her kan du sette deg nærmere inn i Stiftelsen Fossumkollektivets arbeid og du finner også kontaktinformasjon til stiftelsen.

Vi har laget bok for pårørende!

Forside av boka

Foreningen har i samarbeid med Vigdis Løbach produsert og skrevet en bok som er ment å være en støtte for de som er pårørende til ungdom i rusbehandling. Boka er spesifikt rettet mot de som er nærstående til noen i behandlig i Stiftelsen Fossumkollektivet, men det meste av innholdet er så generelt at de fleste pårørende vil ha nytte av den.

Les mer om boka og hvordan du kan bestille den her.