Digital fedregruppe

For deg som har eller har hatt ungdom til behandling i Fossumkollektivet

Pårørende som har deltatt i Fossumkollektivets familiearbeid vil være kjent med at man ofte deler pårørende inn i mødre- og fedregrupper. På tross av navnet inkluderer disse gruppene også pårørende med andre relasjoner til den rusavhengige, som stefedre, besteforeldre eller andre. Mange fedre har opplevd at dette fungerer godt og hjelper oss til å snakke og finne et språk for følelser som vi i andre sammenhenger ikke får til å uttrykke.

Noen av oss som har deltatt i slike grupper har ønsket å videreføre dette i form av en digital fedregruppe, der vi rett og slett møtes jevnlig og prater sammen om ting vi ønsker å dele med andre som har mange av de samme erfaringene.

Hvem er vi?

Vidar Akselsen fra Kristiansand, far til en jente som har vært i rusbehandling. «Den perioden hun var tungt rusavhengig opplevde jeg som en veldig tung periode for familien, med søvnløse netter og mye bråk, og vi slet med å få familien til å gå rundt. Etter at datteren min kom inn til rusbehandling, deltok vi aktivt i familiearbeidet, og det var til stor hjelp for oss. Særlig hadde jeg mye igjen for å snakke med andre fedre i fedregruppa.»

Dag Olsen fra Spydeberg i Østfold, stefar til en gutt som har vært i rusbehandling. «Jeg kom inn i familiearbeidet i 2016, der jeg gikk rett inn i en fedregruppe, og jeg opplevde at det var der ting virkelig skjedde for min del, og jeg ville aldri vært det foruten. Jeg opplevde stefarrollen som veldig kompleks og vanskelig, og jeg hadde veldig stor glede av å dele tankene min med andre fedre.»

Per Jørgensen fra Sandefjord, far til en jente som har vært i rusbehandling. «Jeg er far til jente som hadde to opphold for rusbehandling i Fossumkollektivet. Jeg deltok i familiearbeidet under hele den tiden min datter var under behandling, og erfarte at samtalegruppene for min del var uvurderlige i forhold til å få styrke til å bedre min egen livssituasjon og få bearbeidet erfaringer fra årene med min datters rusmisbruk.»

Møt fedregruppa

https://fossumkollektivetsvenner.no/Film/Infofilm.mp4

Kontakt

Vi sender alltid ut epost i forkant av møtene med lenke til Zoom. Om du ønsker å motta invitasjon til møte kan du sende en kort epost til fkvressurs@gmail.com så vil du motta en uforpliktene invitasjon til neste møte.