Arrangementer

En viktig del av foreningens virksomhet er å legge til rette for at medlemmene kan møtes i forskjelleige sammenhenger. Så langt har vi hatt flere temamøter i lokalene til avdeling Gården på Spydeberg. Der har vi hatt innledere og debatter på forskjellige temaer.

Vi jobber med å få til arrangementer også andre steder i landet, basert på det kontaktnettet vi etablerer. Målet er å i løpet av 2020 få til arrangementer i Nordland og Hedmark i tillegg til Spydeberg.

Det første arrangementet som er satt på planen blir i lørdag 7. mars i Spydeberg der vi ønsker å sette fokus på den mye omtalte rapporten fra rusreformutvalget som har levert sin innstilling til regjeringen angående endringer i norsk ruspoltikk. Arrangementet blir på avdeling Gården, på Skolestua klokka 11. Kenneth Arctander Johansen, som har vært sentral i utvalgets arbeid kommer for å presentere rapporten, og det vil bli muligheter for å debattere dette temaet.

Tidligere arrangementer

Filmen «Røverdatter«, om det å vokse opp med en rusavhengig far. Sofia Haugan fortalte om filmen og delte sine tanker om blant annet medavhengighet. Vigdis Løbach holdt foredrag om sin historie som pårørende og kunstprosjektet «Mora di – se meg inn i øynene«.

Sofia Røverdatter

Rus og helse. Kenneth Arctander Johansen fra RIO, lege Peter James Olsen fra Fossumkollektivet og pårørende Vigdis Løbach fortalte om helsemessige konskvenser av rusbruk, for brukere og pårørende, samt tilfriskning etter behandling.

Finn Arctander (leder i Fossumkollektivets Venner), Kenneth Arctander Johansen (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) og Vigdis Løbach.

Regjeringens forslag til rusreform. Regjeringen satte tidligere ned et utvalg som skulle vurdere konsekvensene av å avkriminalisere oppbevaring og bruk av små mengder narkotika til eget bruk. Kenneth Arctander har vært sentral i arbeidet i denne kommetéen og deltok på et åpent møte vi arrangerte lørdag 7. mars i Spydeberg.

Møtet inneholdt både en grundig gjennomgang av kommtéens arbeid og konklusjoner samt en åpent debatt mellom alle deltakerne på møtet. Om du ønsker å lese rapporten, finner du den her.