Hjelp til pårørende

Det finnes ulike organisasjoner og hjelpetilbud for pårørende på rusfeltet. Her har vi samlet noen av dem.

pur – pårørende ung rus

PUR – pårørende ung rus, er en likepersonstjeneste som drives av Fossumkollektivets venner. Alle likepersonene har egenerfaring som pårørende til ungdom med rusatferd, og velger å bruke erfaringer som i utgangspunktet er vonde og utfordrende, til å bidra til at andre pårørende får det bedre. Alle pårørende som opplever ung rus i nære relasjoner kan ta kontakt, både søsken, besteforeldre, fosterforeldre, foreldre og andre nærstående. For å komme i kontakt med en likeperson, kan du enten sende en mail til fkvressurs@gmail.com eller sende melding/ringe 920 79 401 for å få kontakt med en annen pårørende. Likepersonen kan høre på deg, og bidra med sine egne erfaringer på områder du synes er vanskelig. Ingen bekymringer er for små i denne sammenhengen.

A-larm bruker og pårørendeorgansiasjon

A-larm bruker og pårørendeorganisasjon er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon på rusfeltet. Har tilbud om individuelle støttesamtaler, informasjon og veiledning til pårørende på telefon, mail eller i fysiske og digitale møter. Organisasjonen har både egne pårørendetilbud, og møteplasser for både brukere og pårørende sammen. Felles for lavterskeltibudene, er at man kan dele erfaringer i en trygg ramme. Tilbudene som finnes varierer fra sted til sted. På nettsiden finnes en oversikt over hva som finnes i de ulike regionene, når det er, og hvem som er kontaktperson for det enkelte tilbudet. Hver tirsdag arrangerer A-larm pårørende digitalt temamøte, der det også er anledning til å delt anonymt.

Usynlige tigre

Usynlige tigre startet som et uformelt, ikke-politisk nettverk og jobber for å synliggjøre pårørende til rusavhengiges situasjon, samt bedre nettverk, informasjon, støtte og hjelp til vår gruppe. I januar 2020 ble UT etablert som en frivillig organisasjon. På hjemmesiden står det mer om organisasjonen. Usynlige tigre har samlet en stor oversikt over hjelpetilbud til pårørende, har en stor og aktiv Facebook-gruppe med nyttig informasjonsdeling og en egen podcast-serie.

Ivareta

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. Ivareta er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Jobber aktivt med brukermedvirkning og fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer. Ivareta er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig pårørende- og interesseorganisasjon. 

Barn av Rusmisbrukere

En organisasjon for deg som har foreldre eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. BaR er her for deg som står midt i det, for deg som har kommet deg gjennom det, og for deg som kjenner noen du gjerne vil hjelpe. Chat, nettverk, kurs mm.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende

For deg som har barn, foreldre, søsken eller annen nær familie som enten drikker for mye, avhengighet av andre rusmidler eller har psykisk sykdom, har N.K.S Veiledningssenter for pårørende i alle landets helseregioner, samt flere satellitt-kontorer. Trenger du noen å snakke med er vi bare en telefon unna. Våre veiledningssentre er såkalte lavterskeltilbud, noe som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege og tilbudet er gratis. Alle ansatte har taushetsplikt, og det føres ikke journaler.