For deg som søker rusbehandling

Siden vi har utspring i Fossumkollektivets familiearbeid, og siden vi kjenner kollektivet godt fra egne erfaringer, er det naturlig å henvise til kollektivets egne sider når vi informerer om behandlingsmuligheter. Det er imidlertid mange steder som tilbyr rusbehandling, og alle tilbudene passer ikke for alle. Vi vet hvordan det er å være pårørende «på leit», og lister opp noen tilbud det kan være verdt å se nærmere på. Vi kan dessverre ikke komme opp med en komplett liste over hvem man kan kontakte, og hvor den beste hjelpen finnes for nettopp deg og ditt barn. Vi prøver likevel å lage en liten oversikt, og håper på å utvide den etter hvert.

Stiftelsen Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Det er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Fossumkollektivet har etablert flere avdelinger med variasjon i behandlingsopplegget. I dag har stiftelsen avdelinger i Spydeberg, Drøbak, Ås, Hamar, Stange, Valnesfjord/Bodø, samt egen skole.

Stiftelsen Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Behandlingen starter på avdeling Sollia (Søndre Land kommune), eller Trogstad (Østre Toten kommune) som begge er små økologiske gårdsbruk.

Phoenix Haga tilbyr langtidsbehandling med ettervern for personer fra 18 år og oppover. Behandlingsmodellen bygger på fellesskapet som metode.

Klokkergårdstiftelsen er en norskeid, ideell stiftelse som er politisk uavhengig og livssynsnøytral. Klokkergårdstiftelsen tar inn ungdommer fra hele landet, og har totalt ca. 40 plasser i ulike kollektiv. Alder ved inntak er 13 til 18 år. Ungdommene kan følges opp fram til fylte 23 år. Alle plasseringer er hjemlet i Lov om barneverntjenester. Utover i behandlingsprosessen kan vedtak endres til hjelpetiltak.

Skjerfheimkollektivet er et behandlingkollektiv med åtte plasser for ungdommer i alderen 15 – 18 år, plassering etter barnevernloven. Ungdommene kommer fra hele Region sør, fra Kristiansandsområdet til Drammensområdet

Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en privat ideell stiftelse etablert i 1982 med virksomhet både i Suldal og i Stavanger. Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet er en barnevernsinstitusjon organisert som et kollektiv med bo – og levefellesskap, godkjent for 22 plasseringer og tilbyr behandling til målgruppen; «Alvorlig eller vedvarende rusmisbruk» plassert etter Barnevernsloven.

Finnmarkskollektivet er et behandlingstilbud som driver med intensiv og spesialisert langtidsbehandling av rusmiddelavhengighet. Holder til i Langfjordbotn, Finnmark.

Kvinnekollektivet Arken er et heldøgns behandlingstilbud som har eksistert siden 1987. Behandlingen er intens, fokusert og varer i 6-9 måneder. Arken er et behandlingssted kun for kvinner fordi deres erfaring er at dette skaper trygghet og nødvendig fokus. Arkens metode bygger på en 12-trinnsbasert behandlingsmetodikk, har daglig gruppeterapi og individuell terapi ved behov.

Stiftelsen Renåvangen Det terapeutiske samfunnet på Renåvangen i Rendalen kommune har fokus på følelser, opplevelser av mestring og ansvarliggjøring. Målgruppene er voksne, fra 20 år og oppover, kvinner og menn. Også par.

Veksthuset Rogaland er et terapeutisk samfunn og behandlingsinstitusjon for kvinner og menn fra 18 år. Døgnbehandling av personer som er avhengige av rusmidler.