Pårørende Ung Rus

– en likepersonstjeneste i regi av Fossumkollektivets venner

Hvem kan ta kontakt med en likeperson i PUR?

Alle pårørende som opplever ung rus i nære relasjoner kan ta kontakt med oss, både søsken, besteforeldre, fosterforeldre, foreldre og andre nærstående. Hvis du jobber på rusfeltet og har kontakt med pårørende som kan ha behov for en likeperson, er du også velkommen til å ta kontakt.

Hva er en likeperson?

En likeperson er ikke en fagperson, men en som har erfaring som pårørende.

En likeperson kan lytte til andre og sette andre i fokus, og bruker sine egne erfaringer som grunnlag i støttende samtaler. Likepersonen er ikke en rådgiver, men heller en ikke-profesjonell veileder.

Hva kan likepersonen hjelpe meg med?

Likepersonen kan høre på deg, og bidra med sine egne erfaringer på områder du synes er vanskelig. Ingen bekymringer er for små i denne sammenhengen.

Hvilke krav stiller vi til en likeperson i PUR?

  • Må være pårørende
  • Må ha deltatt i Fossumkollektivets familiearbeid
  • Må ha en distanse i tid til det som har skjedd
  • Må kunne skille mellom mitt og ditt, dvs skille egne utfordringer og problemer fra andres. Se at det er flere veier til målet.
  • Må kunne reflektere over egne og andres erfaringer
  • Må ha lyst og tid til å delta i frivillig arbeid
  • Har deltatt i foreningens likepersonutdanning.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en pårørenderessurs?

Du kan ta kontakt på telefon 92079401. Telefonen er ikke kontinuerlig bemannet, men sjekkes daglig. Send gjerne en SMS med kontaktinfo. Du kan også sende epost til fkvressurs@gmail.no og vi vil ta kontakt med deg snarest mulig.

Hvorfor kan jeg ikke ta kontakt med pårørenderessursen direkte?

Alle våre likepersoner gjør dette på sin fritid. Det er viktig å sikre at de selv styrer tiden sin, om de er klare for oppdrag avgjøres bl.a. hjemme- og jobbsituasjon på det aktuelle tidspunktet. I tillegg har koordinator oversikt over hvor i landet alle likepersonene bor, og hva slags bakgrunn de har med sin ungdom. Kontakt med koordinator gir det mulig å finne fellespunktene og så langt det lar seg gjøre, finne noen som passer for hverandre.